Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Μεγάλωσα αλήθεια τόσο πολύ;

μα πόσο μ'αρέσει που μεγάλωσα...