Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007


Guess I thought I’d have to change the world

To make you see me

To be your one

I could have run forever…

All that I’m living for…

All that I wanted more…

If you want me

Come and find me..

I believed all your lies

Just pretend you love me..

Δεν υπάρχουν σχόλια: